“Hàng Việt về nông thôn"

28 Tháng Mười Một 2020

Hôm nay ngày 27/11/2020, chuyến xe “Hàng Việt về nông thôn” của Siêu thị Tứ Sơn đã đến Chợ Tân Châu, thị xã Tân Châu – An Giang. Trước đó vào các ngày 23/11, 24/11, 25/11, 26/11/2020 chuyến xe “Hàng việt về nông thôn của Siêu thị Tứ Sơn đã đến: xã Lê Chánh, chợ Vĩnh Phú, xã Long An, xã Vĩnh Hòa cũng thuộc địa bàn Thị xã Tân Châu để phục vụ bà con và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con Thị xã Tân Châu. Qua đó góp phần đưa hàng Việt Nam đến tay người tiêu dùng, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Một số hình ảnh của chuyến xe hàng Việt tại Chợ Tân Châu