TOÀN THỂ NHÂN VIÊN SIÊU THỊ TỨ SƠN HƯỞNG ỨNG ĐỢT CAO ĐIỂM QUYÊN GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

17 Tháng Sáu 2021
Chiều 16/6/2021, tại siêu thị Tứ Sơn, UBMTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận 149,5 triệu đồng do tập thể nhân viên Công ty TNHH Tứ Sơn Châu Đốc ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang ông Nguyễn Tiếc Hùng đánh giá tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại siêu thị Tứ Sơn.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Tiếc Hùng cảm ơn những tình cảm quý báu của cán bộ, nhân viên siêu thị Tứ Sơn đã chia sẻ, đóng góp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.